assail

vt 1 (~ somebody/something with) shambulia vibaya, chokoza, sumbua ~ somebody with questions shambulia kwa maswali ~ed with the worries sumbuliwa na mawazo. 2 (fig) he ~ed the question with vigour alilikabili swali kwa uthabiti. assailable adj -a kushambulika. assailant n mshambuliaji.