ask

vt,vi 1 (question) uliza hoji. ~ after ulizia hali ~ the way/the time uliza njia/saa. ~ for tafuta don't ~ for trouble usitafute balaa. 2 (request) taka, omba, sihi. 3 (invite) alika, karibisha. asking n it's yours for the ~ing ukiomba utapewa.