ascension

n 1 see ascent. 2 mpao, kupaa. 3 The A ~ sikukuu ya kupaa Yesu Kristo mbinguni.