as

adv, conj 1 (in that degree, in like manner) hivyo hivyo do ~ I do fanya hivyo hivyo such ~ kama such things ~ chairs vitu kama viti he did the same ~ so and so alifanya kama alivyofanya fulani. 2 (since, because) kwa sababu, kwa maana, kwa kuwa. 3 (when, while) wakati, pale, -po-, -poki- ~ he was going (when he was going) alipokuwa akienda. 4 ~ for instance kwa mfano. 5 so ~ to ili he ran so ~ to overtake him alipiga mbio ili kumpita. 6 as...as almradi, madhali, kwa wakati wote ~ long ~ you are here let's finish the work almradi uko hapa njoo tumalize kazi ~ far ~ (ever) I can kwa kadiri niwezavyo this ~ well ~ that hiki na kile pia, hiki pamoja na kile men ~ well ~ women wanaume kwa wanawake. ~ to; ~ for kwa mintarafu ya. ~ yet hadi sasa. ~ from kuanzia. ~ if/though kana kwamba. same ~sawa na.