article

n 1 makala. 2 (leg) ibara, kifungu. 3 kikorokoro household ~s vikorokoro vya nyumbani . 4 kibainishi.