arsenal

n 1 ghala, silaha. 2 kiwanda cha zana za vita. 3 (fig) hifadhi ya nguvu.