arrive

vi 1 fika, wasili. 2 ~ at fika mahali; fikia ~ at a conclusion fikia tamati/hitimisho. 3 tokea , fanyika.