arrears

n 1 karisaji. 2 kiporo: kazi iliyopaswa kuwa imefanywa lakini haijafanywa.