ark

n 1 safina: chombo kikubwa alichounda Mtume Nuhu kabla ya gharika Noah's ~ safina ya Nuhu. 2 sanduku kubwa, (rel) the A~ of the Covenant Sanduku la Agano.