argus

n zimwi lenye macho mia moja. ~ eyed adj -enye kutazama sana, -angalifu, makini.