area

n 1 eneo, kipimo cha eneo. 2 sehemu ya dunia. 3 (subject) mawanda (ya shughuli za kitaalam).