arcadia

n Arkadia: eneo mashambani ambapo watu wanaishi raha mustarehe. ~ n adj, n.