arbitrate

vt,vi 1 toa uamuzi. 2 patanisha, suluhisha. arbitration n maamuzi; usuluhishi. arbitrator n also arbiter msuluhishi, mpatanishi.