aquarius

n Ndoo: alama ya kumi na moja ya buruji.