approve

vt,vi 1 sifu, penda. 2 (sanction) afiki, kubali, thibitisha, idhinisha ~ the minutes of the meeting thibitisha kumbukumbu za mkutano. approving adj. approvingly adv. approval n kibali, idhini; kukubali.