apprise

vt (formal) arifu, pasha habari be ~d of arifiwa juu ya.