appreciable

adj -a kuonekana, -a kutambulikana; -a kupimika. appreciably adv kwa kiasi kikubwa. appreciate vt,vi 1 (understand) fahamu, tambua vyema. 2 (enjoy) furahia, pendezewa na. 3 (estimate highly) thamini sana. 4 (thank) shukuru he appreciated his help alimshukuru kwa msaada wake. 5 (of land, property etc) ongezeka thamani. appreciation n tathmini write an appreciation of this poem andika tathmini ya shairi hili. 2 kuthamini. 3 shukrani. 4 ongezeko la thamani. appreciative adj -a kuonyesha shukrani; -a kuelewa; -a kufurahia.