appetite

n 1 hamu (ya chakula, kinywaji n.k.) the cook has no ~ for food mpishi hana hamu ya chakula. 2 tamaa, uchu. appetizer n kiamsha hamu: zoezi, kitafunio, kinywaji (kinachoongeza hamu ya chakula). appetizing adj -a kutamanisha; a kuchapukia.