append

vt ambatisha: ongeza mwishoni. appendage n 1 kiambatisho. 2 nyongeza.