appease

vt tuliza; ridhisha. appeasement n kuridhisha (hasa adui kwa kulegeza msimamo).