apparition

n 1 shani la ajabu. 2 kivuli cha mfu (kionekanacho), mzuka.