aphasia

n (path) afasia: ukosefu wa uwezo wa kusema au kuelewa lugha kwa sababu ya kuumia ubongo.