aperient

n (medicine) haluli: dawa yakuharisha adj -a kuharisha.