any

pron/adv -o ote in ~ case/at ~ rate kwa vyo vyote vile the patient is not ~ better mgonjwa hana nafuu.~ body/ ~ one will tell you yeyote atakuambia. is there ~body? kuna mtu yeyote. ~ how/ anyway adv 1 vyovyote vile. 2 ovyo ovyo. 3 kwa njia yoyote. anything pron kitu chochote she does not do ~thing hafanyi chochote. ~ place/ ~where adv popote. anywise adv kwa kadiri yoyote, kwa namna yoyote.