antipode

n 1 kinyume kabisa. 2 (usu (pl) n antipodes upande wa pili wa dunia (aghalabu kutoka hapo ulipo).