anticlerical

adj dhidi ya ukasisi ~laws sheria dhidi ya ukasisi.