antecedent

adj -liotangulia. n 1 (of event, circumstance) kitangulizi. 2 (gram) nomino/kishazi/sentensi tangulizi: nomino, kishazi au sentensi inayorejewa na kiwakilishi au kirai. 3 (pl) mababu, wahenga; historia ya mtu au watu. antecedence n aula, kipaumbele, utangulizi.