antarctic

adj -a ncha ya kusini (ya dunia). n Antaktiki.