anonymous

adj bila jina, -siyotiwa jina, -enye jina lisilojulikana an ~ letter barua bila jina the author remains ~ mwandishi hajulikani.