angle

2 vi vua samaki kwa mshipi. angler n mvuvi wa mshipi. angling adj uvuvi wa mshipi. ~ for something (fig) pembeja: tumia mbinu/hila/ ujanja kupata kitu.