anger

n hasira, ghadhabu, hamaki. vt hamakisha, ghadhibisha, kasirisha.