angel

n 1 malaika. 2 (fig) mtu mzuri, mtu mpole na mwema. angelic adj -a malaika, -ema sana, takatifu.