analgesia

n hali ya kutosikia maumivu. analgesic adj (med) -a kutuliza maumivu. n kituliza maumivu.