anagram

n anagramu: neno liundwalo kwa kubadilisha herufi za neno jingine k.m. sukuma - sumaku.