amplify

vt 1 kuza nguvu; pazasauti. 2 eleza zaidi, zidisha, kuza, ongeza.