amount

vi fikia, pata, -wa sawa (na) his debt ~s to 100,000 shs. deni lake linafikia shilingi laki moja it ~s to the same thing ni sawa tu. n 1 idadi, jumla, yote pamoja the ~ of books idadi ya vitabu. 2 (quantity) kiasi, kadiri he paid only a small ~ of money alilipa kiasi kidogo tu cha fedha.