amortize

/amortise vt weka akiba, tenga fedha (kwa ajili ya kulipia deni). amortization n