amidst

also amid prep (poet) kati ya, katikati ya, miongoni mwa, baina ya.