ambitious

adj -enye nia au tamaa ya makuu, -a kutaka makuu. ambitiously adv kwa tamaa ya makuu. ambition n 1 tamaa ya makuu. 2 lengo I have achieved my ambition nimetimiza lengo langu.