ambit

n eneo, mipaka au viwango vya mamlaka na madaraka.