amazon

n 1 Amazoni: mto mkubwa wa Amerika ya Kusini. 2 jikedume: mwanamke mwenye nguvu na tabia kama za mwanaume.