always

adv daima, sikuzote, kwa kawaida, kila mara.