altogether

adv 1 pamoja, kwa pamoja; kwa jumla, pia I will take them ~ nitavichukua pamoja. 2 kabisa it is ~ untrue ni uwongo kabisa n in the ~ uchi.