alp

n 1 alpu: mlima mrefu. 2 (in Switzerland) malisho ya milimani. 3