aloud

adv kwa sauti (ya kusikika, bilakunong'ona).