ally

vt (oneself) with/to ungana na; -wa na urafiki; shirikiana na. allied to (of things) husiana na, patana na, fanana na, fungamana na. allied adj -nayohusiana. n rafiki (person or state) msaidizi.