alluvium

n kitope: udongo unaoachwa na mto/mafuriko n.k. alluvial adj -a kitope, -a aluvia.