allude

vi (to) dokeza, gusia, taja juujuu tu. allusion n (to) dokezo. allusive adj -enye vidokezo.