allow

vt 1 ruhusu, kubalia. 2 (acknowledge, admit) kiri, tambua. 3 (money) toa the bank ~s 5% interest benki inatoa riba ya asilimia tano (5%). 4 ~ for zingatia, fikiria ~ for damages zingatia uharibifu. allowable adj halali, -enye kuruhusiwa, -a kujuzu.