allot

vt gawa, gawanya; tenga ~ duties gawa kazi. allotment n 1 mgao. 2 (ground) kikataa, kitalu.